Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Identiteit Onderneming + gegevens
Vennootschapsnaam: Alain Perdieus
BTW nummer : BE0656848267
Handelsnaam: So Lovable
Adres: Westerlo
Email: info.solovable@gmail.com

Artikel 1: Algemene bepalingen


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker op de webshop van So Lovable.

Het plaatsen van een bestelling via de webshop van www.so-lovable.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.


Artikel 2: Prijzen


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO steeds inclusief BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, zal dit apart vermeldt worden bij leveringen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het beschreven staat.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden So Lovable niet.

So Lovable is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. So Lovable  is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door So Lovable.
So Lovable  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online betalingen

Na bestelling in onze webshop krijgt u van ons een bevestiging. Bij niet betaling van de factuur zijn alle bijkomende kosten om deze te vorderen voor de klant.

 De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen.

  • via kredietkaart
  • via masterdcard
  • Belfius
  • KBC
  • IDEAL
  • PayPal
  • Visa Electron
  • American Express
  • Sofort Banking
  • Paysafecard

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van So Lovable.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Verzendkosten-retourkosten zijn voor de klant. Producten uit de sale worden niet teruggenomen.
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in originele staat, ongebruikt, onbeschadigd, en in originele verpakking terug aan de verkoper te bezorgen.

Adres op te vragen via E-mail

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product, het betaalde aankoopbedrag van de artikel(s) ( exclusief verzendkosten) terug te betalen aan de koper.
Bij niet-correcte terugzending conform de bovenvermelde opsommingen heeft de verkoper het recht om de volledige terugbetaling  van de artikel(s) te weigeren en blijft het artikel(s) eigendom van de verkoper. De consument wordt op de hoogte gebracht per mail ( dit wordt aangezien als een officieël schrijven ) en dient opnieuw verzendkosten te betalen.

 

Artikel 8: Garantie

De klant dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. En binnen de 14 kalenderdagen terug te sturen indien deze niet voldoen of defect zijn.


Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal So Lovable binnen 14 dagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd (exclusief verzendkosten). U kunt So Lovable ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen (indien mogelijk) of te herstellen (indien mogelijk). Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 kalenderdagen. 
Na verloop van de genoemde garantietermijn van 14 kalenderdagen is So Lovable gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 

Indien de artikel defect is door een fabricage fout en beroep te doen op een garantie moet je voldoen aan de garantievoorwaarden en dit namelijk het aankoopbewijs, het kasticket of de / bestelbon factuur moeten kunnen voorleggen en binnen een termijn van 14 kalenderdagen het artikel retourneren. Bij vervanging van het artikel hoeven niet opnieuw verzendkosten betaald te worden.

Uitzonderingen die niet onder garantie vallen:

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van So Lovable is bereikbaar via e-mail op info.solovable@gmail.com . Eventuele vragen / opmerkingen klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy & gegevens


 So Lovable garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 

So Lovable mag deze gegevens gebruiken voor de promotie, acties van de artikelen en diensten ( nieuwsbrief, mails..enzoverder )

U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de webshop. 


Artikel 11. Copyright en auteursrechten

 

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij So Lovable, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie So Lovable niet gelieerd is. 

Dit kan gebruikt worden of gedownload worden enkel en alleen met schriftelijk toestemming.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 

De rechter te Antwerpen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen de consument en koper  kennis te nemen.